Svarcelšana

Nolikums

Sacensību programma

Svarcelšanas sacensības notiks vienā dienā - 8.jūlijā.