Par Olimpiādi

Olimpiādes norises laiks - 2017.gada 7.-9.jūlijs.

VII Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir valsts nozīmes pasākums.

1. Olimpiādes mērķis ir radīt iespējas Latvijas iedzīvotājiem piedalīties kompleksās sporta sacensībās, kas organizētas, balstoties uz Olimpiskajiem pamatprincipiem.

2. Olimpiādes uzdevumi:

  •  noskaidrot Latvijas jaunatnes labākos sportistus dažādos sporta veidos;
  •  sekmēt sporta attīstību Latvijas reģionos / pašvaldībās;
  •  veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos sporta aktivitātēs;
  •  motivēt pašvaldības atbalstīt sportu;
  •  veicināt augstus sasniegumus sportā;
  •  Olimpiāde, kā atlases posms Eiropas Jaunatnes Olimpiādei Ģēra, Ungārija 2017.gadā.

 

Kontakti

Sacensību sekretariāts

Latvijas Olimpiskā komiteja
Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67969782
Fakss: 67282123
e-pasts: