Pieteikumi

1. Olimpiādes komandu pieteikumi sporta spēļu veidos (pēc formas) jāiesniedz Olimpiādes Sekretariātā līdz 2017.gada 1.martam (elektroniski skanētā veidā uz e-pastu

2. Olimpiādes vārdiskie pieteikumi sporta spēļu veidos, dalībai Olimpiādes sacensībās, jāiesūta Sekretariātam 20 dienas pirms atlases sacensību sākuma, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 26.aprīlim. Ja atlases sacensīibas netiek rīkotas, tad līdz 2017.gada 9.jūnijam pilksten 24:00, atbilstoši pieteikuma elektroniskajai formai.

3. Olimpiādes vārdiskie ieteikumi individuālajos sporta veidos, dalībai Olimpiādes sacensībām, jāiesūta Sekretariātam līdz 2017.gada 9.jūnijam pulksten 24:00, atbilstoši pieteikuma elektroniskajai formai.

4. Ja dalībnieku individuālajos sporta veidos grib pieteikt pēc 2017.gada 9.jūnija, tad līdz 2017.gada 22.jūnijam pulksten 24:00 par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes sekretariātā jāiemaksā EUR 100.

5. Dalībniekus, saskaņā ar nolikumu, Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas vadītājs.

6. Pieteikuma elektroniskās formas parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta 2017.gada martā. Tām pašvaldībām, kuras pieteiks komandas sporta spēļu veidos un tiks organizētas atlases sacensības, paroles tiks nosūtītas ne vēlāk kā 10 dienas pirms atlases sacensību sākuma attiecīgajā sporta veidā.

7. Pašvaldībām, kuras ir pieteikušas dalību komandas sporta spēļu veidos, pēc izspēlēs kārtības izziņošanas vai izlozes, atsauc savu dalību atlases sacensībās, Olimpiādes Sekretariārā ir jāiemaksā EUR 500. Pretējā gadījumā pašvaldības komanda nevar veikt akreditāciju.