Programma: Nacionālās sporta struktūras attīstība (DNSS).

Atbalsts sporta veida organizatoriskās un/vai treniņu sistēmas pilnveidošanai ar starptautiska eksperta palīdzību.

2020.gadā pieejams atbalsts 1 projektam 30 000  ASV $ apmērā.

Pieteikšanās termiņš LOK 2020.g. 28.februāris.

Programma: Tehniskie kursi treneriem (TCC).

2020.gadā pieejams atbalsts 1 – 2 projektiem atkarībā no SOK Olimpiskās solidaritātes lēmuma pēc globālā četrgades budžeta bilances apjoma izvērtēšanas. Maksimālais finansiālais atbalsts 1 kursam 8000 ASV $ apmērā.

Pieteikšanās termiņš LOK 2020.g.28.februāris.

 

Plašāka informācija Latvijas Olimpiskajā komitejā:

; tel:67282461;  

; tel: 26617111; 67969781