Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlešanu sesija norisināsies š.g. 4. jūnijā plkst. 9.00 Radisson Blu Daugava Hotel, Kuģu ielā 24, Rīgā. Šai kārtējā pārskata vēlēšanu sesijā, kurai, saskaņā ar statūtiem, jānotiek reizi 4 gados, tiks vēlēti LOK Prezidents, LOK Ģenerālsekretārs, LOK Izpildkomitejas locekļi, LOK Individuālie biedri un LOK Revīzijas komisija.

Atbilstoši LOK statūtiem, katrai Olimpisko sporta veidu federācijai ir tiesības izvirzīt pa vienam kandidātam visās minētajās pozīcijas, izņemot LOK Individuālo locekļu kandidatūras, kur atļauts izvirzīt divus kandidātus, ja tie ir dažādu dzimumu. Kandidātu pieteikšanas termiņš ir 7. maijs un to var izdarīt, iesniedzot korekti aizpildītu iesnieguma formu kopā ar kandidāta dzīvesgājuma aprakstu un viņa rakstisku piekrišanu būt izvirzītam un, ievēlēšanas gadījumā, pildīt uzliktos pienākumus. Pieteikumi iesniedzami, nosūtot tos e-pastā uz [email protected] kā elektroniski parakstītus dokumentus, vai arī papīra formā – iesniedzot tos personīgi LOK Valdei. Līdz 20. maijam pieteiktie kandidāti ir aicināti atsūtīt papildus informāciju plašāka priekštata sniegšanai – kandidāta fotoportretu, plānotās LOK 2024. - 2028. gada darbības programmas kopsavilkumu (nepārsniedzot 4000 rakstu zīmes) un video prezentāciju.

Visa saistošā informācija, kā arī kandidātu pieteikumi un viņu iesniegtā papildinformācija tiks publicēta ŠEIT.

Ģenerālās asamblejas pārskata vēlēšanu Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

1) Pārskats par LOK darbību 2021. – 2024. gados;

2) LOK individuālo locekļu vēlēšanas un LOK ĢA sastāva izveidošana;

3) Debates;

4) LOK Prezidenta, Ģenerālsekretāra, Izpildkomitejas vēlēšanas;

5) LOK Revīzijas komisijas vēlēšanas.