No 6. līdz 8. martam Beļģijā, Briselē norisinājās ERASMUS+ projekta ''GAMES'' noslēguma konference, kuras ietvaros projekta dalīborganizācijas, tai skaitā Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), dalījās savos pieredzes stāstos par paveikto projekta ietvaros. Noslēguma konferencē Nacionālo Olimpisko komiteju (NOC) un Nacionālo Olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvjiem bija iespēja arī piedalīties Eiropas Olimpisko komiteju (EOC) organizētajās meistarklasēs par dzimumu līdztiesību un drošsardzību (safeguarding) sportā.

Projekta ''GAMES'' mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību Nacionālo Olimpisko komiteju (NOC) vadošajās un lēmumu pieņemšanas pozīcijās, aktualizējot un veicinot strukturālas pārmaiņas pārvaldībā, uzlabojot izpratni par pastāvošajiem kultūras šķēršļiem un mudinot NOC sadarboties ar to biedru federācijām, lai radītu ilgtspējīgas pārmaiņas. Projekta ietvaros LOK ir izstrādājusi stratēģisko plānu 2023. – 2028.gadam, kā integrēt dzimumu balansu sporta politikā sporta organizācijās, kurā par galvenajiem uzdevumiem izvirzījusi: 1) Mehānisma izstrādāšanu dzimuma balansa stratēģijas ieviešanas uzraudzībai un izvērtēšanai, kā arī sabiedrības informēšanas īstenošanai (2024.gads); 2) Mentoringa programmas izstrādāšanu un īstenošanu ar mērķi ik gadu mentorēt 40 sievietes, veicinot sieviešu integrāciju LOK vadošos amatos, lēmumu pieņemšanas procesos (2025. gads); 3) Sieviešu īpatsvara palielināšanu LOK biedru (Nacionālo Federāciju) Valdēs līdz 30% kopā (2026.gads); 4) Sieviešu īpatsvara palielināšanu LOK Valdē/izpildkomitejā līdz 30% kopā (2028.gads).

Projektu ''GAMES'' līdzfinansē Eiropas Komisija ar programmas ERASMUS+ starpniecību. Projekts EOC Eiropas Savienības (ES) biroja vadībā tika īstenots divu gadu garumā - no 2022.gada aprīļa līdz 2024.gada martam. Projekta dalīborganizācijas - vairākas Eiropas Nacionālās Olimpiskās komitejas - Turcijas, Grieķijas, Beļģijas, Latvijas, Īrijas, Čehijas, Vācijas un Ziemeļmaķedonijas, Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), kā arī starptautiskajā sporta vidē pazīstami eksperti un pētnieki.