Trešdien, ikgadējā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālajā asamblejā organizācijas biedri izvērtēja paveikto 2023. gadā un balsojumā noraidīja jauno LOK Statūtu redakciju un Reorganizācijas līgumu. Tika apstiprināts Revīzijas komisijas ziņojums, gada pārskats par 2023. gadu un KPMG neatkarīgo auditoru ziņojums, tāpat pieņemts zināšanai ziņojums par 2024. gada budžetu un izklāstītas projekta “XXXIII Vasaras Olimpiskās spēles” šī brīža aktualitātes un plānotie darbi.

“Es vēlos redzēt sportu kā labi pārvaldītu, modernu, vienotu, monolītu, savstarpēji cienošu un jaudīgu nozari! Tādu, kas spēj izprast dažādību, aizstāvēt mazākos un integrēt atšķirīgos. Tādu, kas veido noteikumus, nevis dzīvo saskaņā ar citu radītiem noteikumiem. Šodien mums bija iespēja nobalsot par vienotu organizāciju, par jaunu sporta nākotnes attīstības ceļu, tomēr mums to neizdevās izdarīt. Tika ieguldīts liels darbs, šoreiz sporta sabiedrība nenoticēja un nesaliedējās, nemetīsim plinti krūmos un turpināsim darbu tādā kārtībā, kā līdz šim,” saka LOK prezidents Jānis Buks.

Uzsākot LOK Ģenerālo asambleju tika pieņemts lēmums par LOK Statūtu izmaiņām un Reorganizācijas līgumu balsot aizklāti. Abiem balsojumiem tika izsniegti 99 balsojuma biļeteni. Attiecīgi pirmajā balsojumā “Par grozījumiem Latvijas Olimpiskās komitejas Statūtos un to apstiprināšanu jaunā redakcijā” tika saņemtas 99 balsis, no kurām 39 bija PAR un 60 bija PRET. Savukārt balsojumā “Par LOK reorganizāciju, pievienojot tai Latvijas Sporta federāciju padomi, un reorganizācijas līguma apstiprināšanu” balsoja 98 balstiesīgo biedru un tika saņemtas 35 balsis PAR un 63 balsis PRET.

Ģenerālās asamblejas laikā LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks kā LOK Izpildkomitejas ieceltais Latvijas delegācijas vadītājs XXXIII Vasaras Olimpiskajās spēlēs iepazīstināja ar šī brīža situāciju un iezīmēja nākamos soļus gatavošanās procesā. LOK šobrīd ieņem nostāju doties uz spēlēm, vienlaikus turpinot darbu pie tā, lai Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) pieņemtu arvien jaunus papildinošus un precizētus lēmumus attiecibā uz individuālajiem sportistiem ar krievu un baltkrievu pasēm. Jaunākais Baltijas valstu Olimpisko komiteju paveiktais darbs SOK Izpildkomitejā tika pieņemts 19. martā, aizliedzot krievu un baltkrievu individuālo sportistu piedalīšanos Parīzes Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā.

Kārļa Lejnieka, LOK ģenerālsekretāra un XXXIII Vasaras Olimpisko spēļu Latvijas delegācijas vadītājs: “Darbi neapstājas un jāturpina koncentrēties uz aktuālajām lietām. Šobrīd gan Latvijas Olimpiskā komiteja, gan sportisti gatavojamies XXXIII Vasaras Olimpiskajām spēlēm un ceram uz iespējami lielāku sportistu pārstāvniecību Parīzē. “