Nolikumi un noteikumi

LOV kandidātu pieteikuma forma


LOK Ētikas kodekss - apstiprināts - 21.03.2014


SPORTO VISI - Nolikums par finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm


LOK Ētikas komisijas nolikums


LOK Finanšu komisijas nolikums


LOK Juridiskās komisijas nolikums


LOK Sporta veidu komisijas nolikums


Olimpisko centru izveides dibināšanas un darbības vispārīgie noteikumi


LOK Apbalvojumu komisijas nolikums


LOK apbalvojumu nolikums


LOK institūciju nolikums


Par kritērijiem un kārtību Tehnisko programmu un Olimpiskās sporta izcilības programmas īstenošanai


Kārtība par īstenojamām pārbaudēm - apstiprināts - 01.02.2022. - ar formu


Vadlīnijas Latvijas dalībai starptautiskajā sporta aprite - apstiprināts - 18.05.2022. - LAT


Vadlīnijas Latvijas dalībai starptautiskajā sporta aprite - apstiprināts - 18.05.2022. - ENG


Vadlīnijas Latvijas dalībai starptautiskajā sporta aprite - apstiprināts - 18.05.2022. - RUS


"Trīs zvaigžņu balva 2022" nolikums


LOK apbalvojumu nolikums - apstiprināts - 01.02.2023


LOV vasaras sastāvu rezultatīvo rādītāju izvērtējums (prezentācija)


LOV ziemas sastāvu rezultatīvo rādītāju izvērtējums (prezentācija)


LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikums - apstiprināts - 30.03.2023


Nolikums - Olimpiskais drafts - apstiprināts - 10.05.2023


Interešu konfliktu vadlīnijas - apstiprināts - 16.08.2023


LOK institūciju organizatoriskās, administratīvās, finansiālās un saimnieciskās darbības nolikums - apstiprināts - 04.10.2023


LOK Izpildkomitejas darba nolikums - apstiprināts - 04.10.2023


LOK Valdes darba nolikums - apstiprināts - 04.10.2023


LOK Sporta izglītības, treneru un augstu sasniegumu sporta komisijas darbības nolikums - apstiprināts - 04.10.2023


LOV sportistu atbalsta pamatnostādnes - apstiprināts - 04.10.2023


LOV sastāvu sportisko rezultatīvo rādītāju izvērtējuma vadlīnijas - apstiprināts - 04.10.2023


Noteikumi par finansējuma apmēru un izmaksas kārtību LOV sportistiem, to treneriem un atbalsta personālam - apstiprināts - 04.10.2023


Sportistu tiesību un pienākumu deklarācija - apstiprināts - 04.10.2023. - LAT


Sportistu tiesību un pienākumu deklarācija - apstiprināts - 04.10.2023. - ENG


Vadlīnijas saskarsmei ar neitrālajiem atlētiem - apstiprināts - 13.03.2024