LOK Ģenerālās asamblejas (LOK ĢA) pārskata - vēlēšanu sesijas Darba kārtība:

  • Pārskats par LOK darbību 2016.-2020.gados.
  • LOK individuālo locekļu vēlēšanas un LOK ĢA sastāva izveidošana.
  • LOK Prezidenta, Ģenerālsekretāra, Izpildkomitejas vēlēšanas.
  • LOK Revīzijas komisijas vēlēšanas.
  • LOK 2019.gada pārskata apstiprināšana.
  • LOK 2020.gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes apstiprināšana.

2020.gada 11.februārī "Elektrum Olimpiskā centra" (Grostonas iela 6b, Rīga) 2.stāva konferenču zālē plkst.12:00 norisināsies seminārs Olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvjiem, kuru laikā tiks sniegta visa aktuālā un nepieciešamā  informācija saistībā ar LOK ĢA pārskata - vēlēšanu sesiju.