Klātesot vecākiem, skolas vadībai un citiem interesentiem svinīgi tika pacelts projekta oficiālais karogs.

Skolēnus uzrunāja un sportiskām aktivitātēm iedvesmoja mūsu skolas absolvents, BMX riteņbraucējs, Olimpietis un skolas izraudzītais Olimpiskais audzinātājs Rihards Veide.

Piedaloties projektā jūtama lielāka atbildības uzņemšanās, organizētība, uzlabojusies attieksme pret mācību darbu. Radusies izpratne par vairākiem sporta veidiem, kuros bērni varētu un vēlētos trenēties papildus.

Šī mērķa sasniegšanai projekts ir lieliska iespēja nodrošinot sporta stundas katru dienu.

Sporta skolotāja Arta Gredzena.