Atbilstoši Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) Statūtu punktam 7.2. un LOK Izpildkomitejas 2022. gada 21. janvāra sēdes lēmumam Nr. 8.1. (Protokols Nr.2), LOK Valde paziņo, ka LOK Ģenerālās asamblejas sesija notiks 2022. gada 25. martā, pulksten 10.00 (Olimpiskā sporta centra telpās Grostonas ielā 6b, Rīgā, Latvijā – Dalībnieki sesijas norisē piedalās attālināti, izmantojot Zoom platformu). Reģistrācija – no pulksten 08:30, izmantojot elektronisko balsošanas sistēmu, kuras pieejas dati tiks nosūtīti LOK locekļiem.

Ģenerālās asamblejas sesijas Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

  1.  Par Latvijas Olimpiskās komitejas biedriem;
  2.  Prezidenta atskaites ziņojums;
  3. Revīzijas komisijas ziņojums un tā apstiprināšana;
  4. 2021. gada pārskata un ārējā auditora KPMG Baltics ziņojuma apstiprināšana;
  5. 2022. gada budžets;
  6. Olimpisko delegāciju vadītāja, ģenerālsekretāra Kārļa Lejnieka ziņojums par Olimpiskajām spēlēm Tokija 2020 un Ziemas Olimpiskajām spēlēm Pekina 2022 – rezultāti un secinājumi;
  7. Neatkarīga ārējā auditora ievēlēšana 2022. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu revīzijas veikšanai;
  8. Debates.

dokumenti