Tikko apritējušas pirmās 100 dienas, kopš Jānis Buks ievēlēts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta amatā. Savā pirmsvēlēšanu vīzijā un plānotajos darbos prezidents minēja, ka viens no virzieniem ir ieviest caurspīdīgu un atvērtu komunikāciju biedriem, medijiem un sabiedrībai, regulāri stāstot par organizācijas paveiktajiem darbiem, kā arī nākotnes plāniem un projektiem.

“Vislabāk spriest par to, kas ir izdarīts, var, aplūkojot paveikto. Pirmajos sava darba mēnešos koncentrējāmies uz darbiem dažādos virzienos. Šobrīd varam iepazīstināt plašāku sabiedrību ar aktualitāšu detaļām un iestrādnēm. Manuprāt, esam nopietni pastrādājuši un iekustinājuši vairākas svarīgas pārmaiņas, kopumā darbojamies pareizajā virzienā un procesi norit pēc plāna,” izsakās Jānis Buks.

Risinām nozīmīgus sporta nozares jautājumus:

 • Latvijas Olimpiskā komiteja ir gatava uzņemties sporta nozares finanšu pārvaldību, jo ir droša, ka to spēs paveikt saimnieciski caurspīdīgi un ekonomiski izdevīgāk. Esam gatavi visu organizēt centralizēti, nodrošinot līdzekļu ietaupījumu administratīvajā darbā. Šo ietaupījumu pēc tam būs iespējams novirzīt citām sporta nozares aktualitātēm.
 • Uzsākts strukturēts darbs Sporta likuma jaunas redakcijas izstrādei vai grozījumu veikšanai – mēs esam gatavi iesaistīties intensīvāk un sniegt Izglītības un Zinātnes ministrijai (IZM) lielāku atbalstu likuma izstrādes procesā, no savas puses piesaistot speciālistus normatīvo aktu izstrādē un strukturēta redzējuma sagatavošanā.
 • Aktīvi notiek darbs pie LOK statūtu jaunās redakcijas izstrādes, kas paredzētu sporta nozares apvienošanu. Tā rezultātā zem LOK karoga tiks piesaistītas visas atzītās sporta veidu federācijas.
 • Latvijas sporta organizācijas - LOK, Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija, Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Futbola federācija, Latvijas Volejbola federācija, Latvijas Hokeja federācija un Latvijas Handbola federācija - apvienojušās un kopīgi iesniegušas priekšlikumus Izglītības un zinātnes, kā arī Finanšu ministrijai, aicinot veikt grozījumus Azartspēļu un izložu likumā. Mērķis ir panākt atvieglojumus azartspēļu un derību kompāniju reklāmas izvietošanai sporta pasākumos un sportistu atbalstīšanā, lai atlētiem palīdzētu iegūt tik ļoti nepieciešamo finansējumu sportisko rezultātu nodrošināšanai.

Uzsākta labas pārvaldības principu ieviešana LOK un saistītajās organizācijās:

 • Pabeigts darbs pie Rimi Olimpiskā centra pārvaldības stiprināšanas, t.i., darījumu apstiprināšanā un parakstīšanā ieviests četru acu princips, kas būtiski samazinās iespējamos negodprātības riskus. Veikti grozījumi Rimi Olimpiskā centra Valdes darbības reglamentā, nosakot, ka pie noteiktas līgumcenu robežas nepieciešami divu personu paraksti vai nākamajā līmenī arī LOK Valdes apstiprinājums.
 • Veiktas izmaiņas LOK pārvaldībā, stiprinot labas korporatīvās pārvaldības principus. LOK darījumu apstiprināšanā ieviests četru acu princips. LOK darbinieki vairs nav algotas amatpersonas nevienā citā LOK struktūrvienībā. Ieviests princips visas atlases uz vakantajām amatu pozīcijām organizēt publiski.
 • Iesākts LOK organizāciju atbalsta funkciju centralizēšanas process. Notiek izvērtēšanas fāze, lai apzinātu kuras funkcijas finanšu, juridiskā atbalsta, sabiedrisko attiecību, personāla vadības un iepirkumu jomās var tikt centralizētas un kuras - jāsaglabā pašu organizāciju ziņā.

Strādājam ar atbalstītājiem:

 • Notiek intensīvs darbs ar potenciālajiem sponsoriem. Atrodamies līguma slēgšanas stadijā ar Latvijas uzņēmumu Tonus Elast, kas ražo medicīniskos elastīgos izstrādājumus. No šīs sadarbības ieguvēji būs Latvijas Olimpiskās vienības sportisti un Parīzes Olimpisko spēļu #KomandaLatvija dalībnieki. Banku sektorā notiek sarunas ar Indexo un Citadele, darāmo darbu sarakstā ir arī sarunas ar Elektrum, Gaso un vēl citiem uzņēmumiem.
 • Lielu uzmanību veltam tam, lai saglabātu un paplašinātu sadarbību ar esošajiem nozīmīgākajiem sponsoriem: Rimi, CleanR, Circle K, Amber Beverages. Tikko norisinājusies LOK vadības tikšanās ar Latvijas Loto, pārrunājot līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, kuras rezultātā divu gadu laikā 75 skolas ieguvušas 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai, no kurām 29 skolas atbalstu saņēmušas divas reizes, un iezīmējot virzienu sadarbības paplašināšanai nākotnē.
 • Notiek sadarbības pilnveidošana ar sporta apģērbu uzņēmumu 4F, lai rastu iespēju esošās sadarbības ietvaros iekļaut arī vīriešu basketbola valstsvienību un Paralimpisko vienību. Pirmdien, klātienes tikšanās laikā tika pārrunāta gan līdzšinējā sadarbība, gan arī tās turpināšana pēc Parīzes Olimpiskajām spēlēm.

Veiktas izmaiņas personālā:

 • Atklātā konkursā izvēlēti divi jauni LOSF valdes locekļi – Gunta Vlasenko, kurai ir liela pieredze labdarības un sociālo projektu īstenošanā, kā arī jaunu atbalsta programmu radīšanā, un Atis Strenga ar ilggadēju pieredzi sporta organizācijas vadībā un strukturētu redzējumu par LOSF tālāko darbību un attīstību.
 • Administrācijas komandu papildinājuši divi jauni darbinieki. Kā digitālā satura koordinatore darbu sākusi Lāsma Ločmele - mūsdienu digitālajā laikmetā šāda pozīcija ir vitāli nepieciešama veiksmīgai komunikācijai ar sabiedrību. Savukārt par Komunikācijas dienesta vadītāju izvēlēta Ruta Millere-Celmiņa, kurai bijusi ilggadēja pieredze sporta organizāciju projektu un mārketinga vadībā, tāpat arī aģentūru darbā gan stratēģiskajā vadībā, gan lielu sporta pasākumu organizēšanā.
 • LOK Valdes darbā iesaistīts ārštata padomnieks (bez atlīdzības) juridiskajos jautājumos Edgars Dupats. Ir nozīmīgi stiprināt Valdes kapacitāti tieši juridiskos jautājumos, kuros nereti nepieciešama padziļināta ekspertīze, kādu LOK administrācija saviem spēkiem nespēj sniegt.
 • 18. oktobrī tiks izsludināta vakance Latvijas Olimpiskās vienības valdes locekļa pozīcijai. 

Uzsākta atvērta un uz sadarbību vērsta komunikācija:

 • Lai atjaunotu tradicionālo sadarbību un dialogu ar pašvaldībām par sporta nozares attīstību, organizētas vairākas tikšanās ar lielāko Latvijas pašvaldību vadītājiem. Dialogs ir atgriezies, kopīgi veidojam veicamo aktualitāšu plānu.
 • Organizēta darba sanāksme ar visu Olimpisko centru vadītājiem un IZM Sporta departamenta direktoru,kurā tika apspriestas reģionālās aktualitātes un izrunāta papildus finansējuma piešķiršana peldētapmācībai bērniem Olimpisko centru peldbaseinos. Lai risinātu Latvijā tik aktuālo jautājumu par drošību uz ūdens, peldētapmācībām piešķirti papildus līdzekļi.
 • Apmeklēta EOC Ģenerālā asambleja Stambulā. Ir svarīgi būt klātesošiem starptautiskos pasākumos, veidot attiecības ar citām Olimpiskajām komitējām.
 • Notiek aktīva sadarbība ar citu valstu Olimpiskajām komitejām. Tiekoties ar Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas komiteju vadībām, esam pārrunājuši aktuālos jautājumus, dalījušies pieredzē un formulējuši kopēju redzējumu Parīzes Olimpisko spēļu jautājumos.

Strādājam pie atbalsta programmām:

 • Uzsākts darbs pie izglītības programmas izstrādes – sporta pārvaldības programma
 • Notiek kritēriju izstrāde sporta federāciju organizatoriskās kapacitātes stiprināšanas programmai, kuras ietvaros LOK ik gadu plāno līdzfinansēt 5-7 federāciju Sporta direktoru atalgojumu.

Tuvākie notikumi:

 • Jau otro gadu arī Latvijā tiks organizēts Atlētu forums, kas ir lieliska platforma sporta profesionāļiem un ar viņiem saistītajiem jomas speciālistiem aktualizēt svarīgas tēmas, pieskarties šī brīža tendencēm un mijiedarboties savā starpā, turpinot stiprināt profesionālo sportistu kopienu. Šogad tas notiks 2. novembrīrestorānā Whitehouse.
 • Vislatvijas projektam Sporto visa klase šis būs svētku gads, jo nu jau desmito sezonu skolēni no 2.līdz 6.klasei kopā ar savām klasēm tiks aicināti nodarboties ar fiziskām aktivitātēm katru dienu visa mācību gada garumā. Desmitās sezonas atklāšanas pasākums risināsies 9. novembrī Arēnā Rīga.
 • Turpinās Latvijas Loto un LOK 2021. gada martā noslēgtā Sadarbības memoranda īstenošana - licencētu valsts mēroga izložu Sporta loterija un Sporto visi! organizēšana, no kurām iegūtie finanšu līdzekļi daļēji tiek izmantoti sporta vides uzlabošanai Latvijas izglītības iestādēs, projekta Sporto visa klase ietvaros, kā arī nometnes Personības akadēmija organizēšanai.
 • Notiek gatavošanās Ziemas Jaunatnes Olimpiskās spēles, kas no 19. janvāra līdz 1. februārim notiks Dienvidkorejā. Aizvadītas tikšanās ar visām ziemas sporta veidu federācijām. Viena no šo spēļu vēstnesēm būs mūsu Olimpiskā medaļniece Elīza Tīruma.
 • Tiek izstrādāts Erasmus+ projekta ‘’GAMES’’ ieviešanas un prezentēšanas plāns. Šis projekts aktualizē dzimuma līdztiesības jautājumus sporta organizāciju pārvaldībā.
 • Pateicoties nacionālo izlašu panākumiem, šogad mēs esam bijuši skaļāki kā citus gadus un divas reizes lielā skaitā sapulcējušies pie Brīvības pieminekļa. Sportistu sasniegtais ir jānovērtē arī ar balvām. Labāko sportistu un citu sporta jomu profesionāļu godināšanas pasākums, kas pēdējos gadus tiek saukts Trīs Zvaigžņu balvas vārdā, arī šogad plānots janvārī. Pēc tam 2024. gads iegriezīsies straujā notikumu virpulī, gatavojoties Parīzes Olimpiskajām spēlēm.