Labie darbi klasēm jāiesniedz līdz 2024.gada 5.aprīlim (informācija nosūtīta e-pastā).
Sekmes (klašu vidējie rādītāji) 2024.gada 4.aprīlī.