Kontaktpersonas

Tām pašvaldībā, kuras vēl nav norādījušas, lūgums atsūtīt uz Sacensību sekretariāta e-pastu: Latvijas Jaunatnes olimpiādes kontaktpersonas.

Sociālie mediji