LOK piedāvā  un inicē šajā stratēģiskajā dokumentā  ietvert uzdevumu, kas attiecas uz visas sporta nozares finansējuma sakārtošanu. Tas ir, no 2023. gada realizēt viena kanāla finansēšanas modeli Olimpiskajām un neolimpiskajām federācijām atsevišķi, nodrošinot, ka viena sporta veida federācija saņem valsts budžeta  finansējumu tikai no viena finanšu  avota.

LOK prezidents Žoržs Tikmers: “Mūsu priekšlikums nodrošinātu sportam atvēlēto valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgāku izlietojumu, skaidri definējot sasniedzamus rezultātus un mērķus, vienlaikus pastiprinot finanšu plūsmas kontroli un caurspīdīgumu. Līdz ar to viena sporta organizācija saņemtu finansējumu tikai no viena avota, un tā varētu precīzi plānot savu budžetu, nodrošinot tā konsolidāciju un caurspīdīgumu. Šis priekšlikums paredz arī to, ka skaidri tiek nodalīts Olimpisko, neolimpisko un pielāgotā sporta federāciju finansējums. “

Tāpat LOK atkārtoti lūdz papildināt dokumentu ar konkrētu rīcību attiecībā uz Bobsleja un kamaniņu trasi Siguldā, izstrādājot un īstenojot tās rekonstrukcijas projektu, lai nodrošinātu turpmāku trases atbilstību izvirzītajām starptautiskajām prasībām (tai skaitā bobsleja četriniekiem) un saglabātu trases konkurētspēju ilgtermiņā.

LOK arī  aicina formulēt dokumentā attieksmi pret Murjāņu Sporta ģimnāzijas attīstību, izvērtējot tās esošo darbību, sporta disciplīnu efektivitāti Latvijas sporta kartē, audzēkņu reālo potenciālu kļūt par sporta izcilībām, piedāvājot  sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm duālās karjeras iespējas.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta institucionālie partneri  - Latvijas izglītības un zinātnes ministrija, AS “Latvijas Valsts Meži” un SOK Olimpiskā Solidaritāte; LOK Zelta partneri - mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia” un AS “LNK Industries”; LOK informatīvie partneri  - SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi” un AS ”Radio SWH”.