Jau piektdien Jelgavā ieradīsies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvji, lai notestētu skolēnu fizisko sagatavotību un salīdzinātu viņu spējas maijā, kad noslēgsies projekts.

4. vidusskolas sporta skolotāja Nataļja Gorškova skaidro, ka piektdien tiks testēti gan olimpiskās klases skolēni, gan paralēlklases skolēni, kuriem saskaņā ar mācību programmu ir divas sporta nodarbības nedēļā. Olimpiskajai klasei līdz pat maijam nedēļā būs piecas nodarbības. «Mums nedēļā būs divas sporta nodarbības, viena vispārīgās fiziskās sagatavotības nodarbība, viena futbola un viena peldēšanas nodarbība,» norāda skolotāja, atzīstot, ka iesaistīšanās projektā daudziem skolēniem kalpojusi par motivāciju, lai sāktu trenēties nopietni kādā no sporta veidiem. Skolēni izvēlējušies trenēties vieglatlētikā, šorttrekā, hokejā, basketbolā, boksā, florbolā. Tā kā olimpiskā klase reizi nedēļā apmeklē arī peldēšanas nodarbību, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas kolektīvs cer, ka kāds no skolēniem nolems trenēties arī peldēšanā. «Jāsaka, ka ne visi šīs klases skolēni prot peldēt, lai gan pagājušajā gadā viņiem bija peldētapmācības nodarbības,» atzīst peldēšanas trenere Astra Ozoliņa, norādot: lai gan viena nodarbība nedēļā esot par maz, treneru mērķis ir projekta laikā skolēniem iemācīt peldēt un apgūt divus peldēšanas veidus – kraulā un uz muguras.  

Projekta atklāšanas pasākumā piedalījās Olimpiskās komitejas pārstāvis un Peldēšanas prezidents Kaspars Pone, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis, Sporta Servisa centra direktors Juris Kaminskis un jelgavnieku olimpiskais draugs vieglatlēte [olympian id="427" name="Ineta Radeviča"]. «Šī projekta mērķis ir nevis augstu sasniegumu sporta attīstības veicināšana, bet gan sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšana, tāpēc es vairāk skolēnus uzmundrināšu, aicināšu nekautrēties un sportot. Protams, ja kāds jautās par profesionālo sportu, labprāt atbildēšu,» norāda vieglatlēte. Šodien  viņa kopā ar skolēniem iesaistījās vingrošanā un sporta aktivitātēs, bet vēlāk viņas loma vairāk būs atbalstīt skolēnus dažādās sacensībās, sporta pasākumos. «Katru dienu Ineta uz Jelgavu nebrauks, bet, kad būs svarīgi pasākumi, mēs viņu aicināsim. Sportiste ir izteikusi vēlmi iespēju robežās tajos piedalīties,» norāda Sporta servisa centra direktors.

4. vidusskolas sporta skolotāja norāda, ka projekta gaitā tiks vērtēta ne tikai skolēnu fiziskā sagatavotība un progress, bet arī sekmes, lai pārliecinātos, ka sports netraucē mācībām, un uzvedība.

Foto: Krišjānis Grantiņš