Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ikgadējā Ģenerālajā asamblejā (ĢA), sniedzot ziņojumu par aktuālajiem jautājumiem organizācijas darbībā 2022.gadā, LOK prezidents Žoržs Tikmers uzsvēra - LOK ir gatava kļūt par Latvijas sporta nozares vadošo organizāciju, uzņemoties atbildību par nozares attīstību un kļūstot par galveno sadarbības partneri  Izglītības un zinātnes ministrijai.

 LOK prezidents Žoržs Tikmers savā ziņojumā akcentēja to, ka LOK ir gatava kļūt par Latvijas sporta nozares vadošo organizāciju, uzņemoties atbildību par nozares attīstību un kļūstot par galveno sadarbības partneri  Izglītības un zinātnes ministrijai.

LOK prezidents Žoržs Tikmers: “Mēs esam restarta procesā ar valsts politikas veidotājiem – Izglītības un zinātnes ministriju un redzam to kā  uzticamu un prognozējamu sadarbības partneri. Esam gatavi zem LOK karoga uzņemties atbildību par visas sporta nozares attīstību un finansēšanu no 2024.gada, piedāvājot vairāku soļu rīcības plānu, un, pirmkārt, atgriežot Olimpiskajā ģimenē Olimpisko komandu sporta spēļu federācijas un aktīvi pārstāvot to intereses sadarbībā ar valsti.”

Runājot par neseno situāciju ar valsts finansējuma apturēšanu trim sportistiem, kas komercsacensībās startēja kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, un pārmetumus par sportistu interešu neaizstāvēšanu, LOK prezidents izskaidroja objektīvo situāciju: ”LOK slēdz ar IZM  līgumu par valsts finansējuma piešķiršanu programmā “Augstu sasniegumu sports” 3 organizāciju – LOK, LOV un LOSF darbības nodrošināšanai, t.sk. federāciju atbalstam, 453 personu pabalstu izmaksai - 278 sportistiem, treneriem un - 175 Latvijas Olimpiešu sociālā fonda senioriem. Saņemot parakstītu līgumu 15.februārī -  dienā, kad tiek maksāti pabalsti, bija izvēle – kā rīkoties, veikt pabalstu izmaksu  450 personām, nodrošinot LOV, LOSF darbību, vai uzsākt diskusiju  un neparakstīt līgumu 1 690 000 eiro apmērā. Izvēlējāmies slēgt līgumu un meklēt risinājumu situācijai. Diemžēl, tas prasīja ievērojamu laiku un situācija tika nokaitēta. Atzīstot kavēšanos un komunikācijas kļūdu un esot vienīgajai sporta organizācijai, kas publiski ir atvainojusies sportistiem par notikušo, tomēr nejūtamies kā vienīgie atbildīgie.”

LOK prezidents, informējot ĢA dalībniekus par LOK rīcības hronoloģiju Ukrainas kara kontekstā gan Baltijas, gan starptautiskajā Olimpiskajā apritē, vēlreiz uzsvēra organizācijas stingro un nemainīgo pozīciju Ukrainas jautājumā, vienlaikus  nodrošinot Latvijas sportistu tiesības  gatavoties un  piedalīties Olimpiskajās spēlēs Parīze 2024.

Ž.Tikmera runa

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta institucionālie partneri - LR Izglītības un zinātnes ministrija un Olimpiskā Solidaritāte, LOK Zelta partneri – SIA “Rimi Latvija” un sporta ekipējuma kompānija  “OTCF” (zīmols 4F); LOK partneris “LNK Industries”, kā arī LOK informatīvie partneri – SIA “Visual Media”, SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi””, AS “Radio SWH” un “TV3 Group”.