LOK, saskaņā ar Olimpiskās Hartas noteikumiem (aktuālā versija lejuplādējama https://www.olympic.org/documents/olympic-charter), darbojas kā SOK pārstāvis Latvijas Republikā, un, cita starpā, tās pienākumos ietilpst arī SOK piederošo preču zīmju/“Olimpisko īpašumu” (Olympic properties – angl.) aizskārumu nepieļaušana un novēršana, ja šādi aizskārumi radušies.

“Olimpiskie īpašumi”, to piederība un LOK pienākumi šai aspektā aprakstīti Olimpiskās Hartas punktos 7. – 14. un to blakusnoteikumos (bye-laws – angl.).

Kā “Olimpiskie īpašumi” Olimpiskajā Hartā uzskaitīti un izskaidroti:

  • Olimpiskais simbols (Olimpiskie apļi) un Olimpiskais karogs (Olimpiskie apļi uz balta fona);
  • Olimpiskais moto (“Citius – Altius – Fortius”);
  • Olimpiskās emblēmas (integrēti dizaina paraugi, kas apvieno Olimpiskos apļus ar kādu citu elementu);
  • Olimpiskā himna (Spiro Samara komponēts muzikāls darbs);
  • Olimpiskā uguns, Olimpiskās lāpas (Olimpiskā uguns tiek iedegta Olimpijā, SOK pārraudzībā, un tiek uzturēta Olimpiskajās lāpās);
  • Olimpiskie apzīmējumi (jebkāda vizuāla vai audio norāde uz jebkādu saistību vai sakaru vai citu sasaisti ar Olimpiskajām spēlēm, Olimpisko kustību vai jebkādu to daļu vai aspektu).

Pēdējās dienās Latvijas medijos un interneta vietnēs parādījušās vairākas komercreklāmas, kur rupji pārkāptas SOK tiesības, jo lietoti apzīmējumi, kuros sajaucami atveidota, imitēta, tulkota vai transliterēta plaši pazīstama preču zīme saistībā ar Olimpiskajām spēlēm.

Ar šo LOK:

  • aicina Latvijas uzņēmējus nepārkāpt Olimpiskās Hartas noteikumus un pilnā apmērā ievērot SOK kā Olimpisko īpašumu turētāja tiesības un Latvijas Republikas likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 24.panta un 4. panta noteikumus;
  • pieprasa nekavējoties pārtraukt uzsākto nelikumīgo preču zīmju izmantošanu, veicot visu līdz šim izgatavoto reklāmas materiālu atsaukšanu, lai  LOK nebūtu spiesta veikt Latvijas normatīvajos un starptautiskajos tiesību aktos paredzētās procedūras nelikumīgās rīcības pārtraukšanai un nodarīto zaudējumu piedziņai;
  • informē, ka, lai arī preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšana var tikt uzskatīta par labas gribas izpausmi, tā tomēr neizslēdz attiecīgas SOK ierosinātas starptautiskas tiesvedības un par šādu preču zīmju nelikumīgu izmantošanu paredzēto civiltiesiskā vai krimināltiesiskā kārtībā piemērojamo sankciju iespējamību.

Nevar gūt legālu labumu ar nelegāliem līdzekļiem! Aicinām ievērot Godīgas spēles (Fair Play) principus ne tikai sportā, bet arī biznesā!

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta ģenerālsponsori SIA “Latvijas Mobilais telefons” un AS “Latvijas Valsts Meži”; LOK sponsori – AS “Latvijas Gāze” un “4F”; LOK sadarbības partneri VAS “Latvijas Dzelzceļš” un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.