Ar šo, atbilstoši Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) Statūtu punktam 7.2. un LOK Izpildkomitejas 2023. gada 1. februāra sēdes lēmumam Nr. 9.1. (Protokols Nr.1), LOK Valde paziņo, ka LOK Ģenerālās asamblejas sesija notiks 2023. gada 30. martā, pulksten 11.00 (reģistrācija no pulksten 09:30), Radisson Blu Daugava HotelKuģu ielā 24, Rīgā.

Ģenerālās asamblejas sesijas Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

  • Prezidenta atskaites ziņojums;
  • Revīzijas komisijas ziņojums un tā apstiprināšana;
  • Ārējā auditora KPMG Baltics ziņojuma un LOK 2022. gada pārskata apstiprināšana;
  • 2023. gada budžets;
  • Olimpisko delegāciju vadītāja, ģenerālsekretāra Kārļa Lejnieka ziņojums par gatavošanos Eiropas spēlēm Krakova 2023 un Olimpiskajām spēlēm Parīze 2024;
  • Neatkarīga ārējā auditora ievēlēšana 2023. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu revīzijas veikšanai;
  • LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikuma apstiprināšana;
  • Debates.

    dokumenti