Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) un Latvijas Olimpiskā vienība (LOV) lūdz LOV sportistus un trenerus  aktualizēt un papildināt informāciju par savu atrašanās vietu:

  • tiem, kuri atrodas ārpus Latvijas apliecināt savu ierašanos Latvijā, norādot datumu, laiku, ierašanās veidu (avio, auto utml.) un valsti (tai skaitā tranzīta valstis) no kuras ieceļojat;
  • tiem, kuri šobrīd atrodas Latvijā, apliecināt to;
  • tiem, kuri bijuši izceļojuši, norādīt datumu, kad ieceļojāt un valsti no kuras ieceļojāt un šobrīd atrodaties Latvijā;
  • tiem, kuri plāno un pieņem lēmumu neatgriezties Latvijā, norādīt Valsti, kurā atradīsieties un plānoto laiku.

Vienlaicīgi informējam, ka LOV nevarēs uzņemties pilnu atbildību par Jūsu tālāko uzturēšanos un drošību ārpus Latvijas robežām.

Informāciju sniegt elektroniski sūtot uz e-pastu: [email protected]

Jautājumu gadījumā saziņai:

Marita Vilciņa - m.t.29439639; e-p: [email protected]

Andris Lupiks – m.t.29149000; e-p: [email protected]

Ārkārtējas situācijas periodā Latvijas Olimpiskās vienība nesniedz maksas pakalpojumus un slēdz Fiziska darba spēju noteikšanas laboratoriju.

LOV pārtrauc darbu klātienē un darbinieki iespēju robežās savus darba pienākums veic attālināti, taču nepieciešamības gadījumā, iepriekš sazinoties ar savu sporta ārstu, atlētiem tiks sniegta palīdzība.

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapa: https://spkc.gov.lv/lv/

Latvijas Ārlietu ministrijas mājaslapa: https://www.mfa.gov.lv/

Latvijas valdības paziņojums

Sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Mācību process izglītības iestādēs joprojām norisināsies attālināti, un centralizētie svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti uz datumiem laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam.

Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties.

Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Sākot ar 17. martu, tiks atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17. marta personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai tiem ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.

Šajā laikā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tirgotājiem ieviesīs pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās.

Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā primāri ir jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde.