Gulbenes 2. vidusskola aktīvi iesaistījusies Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projektā "Sporto visa klase". Lai projektā varētu piedalīties pēc iespējas vairāk mazo gulbeniešu, skolā pat veikta trešo klašu  reorganizācija, no trīs klasēm izveidojot divas.

Projektā iesaistītā klase nodēvēta par sporta klasi. Sporta klasē ir 26 bērni, bet iepriekš skolēni mācījās klasē, kurā bija apmēram 17 skolēni. Gulbenes 2. vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa stāsta, ka pierast pie jaunās klases skolēniem nebija viegli, bet nu jau bērni sadraudzējušies un izveidojuši saliedētu klases kolektīvu. Mācībās arī nav lielu problēmu, jo svarīgākajos mācību priekšmetos – latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā – jaunizveidotās klases dala divās grupās. Bērni ļoti gribot nokļūt starp projekta labākajām klasēm un piedalīties finālsacensībās, tāpēc mācās tiešām čakli.

Priecīgi un lepni

"Tikko dēls uzzināja, ka skolā būs sporta klase, kas piedalīsies LOK projektā, viņš uzreiz teica: man šajā klasē jābūt," atceras Gulbenes 2. vidusskolas sporta klases skolēna Kārļa mamma Olita Untāla. "Viņam bija ļoti svarīgi iekļūt šajā klasē, un Kārlim tajā ļoti patīk mācīties." Piedaloties projektā, bērni ir tikai ieguvēji. Kārlis ikdienā trenējas futbolā, bet no projektā piedāvātajām aktivitātēm puisim vislabāk tīk tautas bumba un peldēšana. Skolas direktore toties pamanījusi, ka projektā iesaistītos gulbeniešus visvairāk aizrauj komandu spēles. "Bērniem patīk sportot, viņiem pat ar vienu sporta stundu dienā nepietiek. Prasa vēl vairāk stundu.  Sākumā daži prasīja, kāpēc tik bieži jāsporto, kāpēc stundā jādara tas vai šis, bet tagad jautājumu vairs nav. Maziem bērniem ļoti nozīmīgi ir arī tas, ka nu visiem ir vienots sporta tērps, ir savs klases talismans. Pilsētā mazajiem sportotājiem nu pievērš pastiprinātu uzmanību. Tas bērniem šķiet glaimojoši," teic direktore.

Sporta skolotājs Voldemārs Mezītis piekrīt: bērni lepojas, ka iekļauti sporta klasē. Skolotājs gan arī atzīstas, ka sākumā nebūt nav bijis sajūsmā par iesaistīšanos projektā, jo juties tam "pārāk pieredzējis", bet tagad arī viņam prieks: "Kaut pagājuši tikai daži mēneši, kopš iesaistījāmies projektā, jau tagad redzu bērnu izaugsmi un priecājos par viņu sasniegumiem." Piemēram, nesen Gulbenes 2. vidusskolas komanda piedalījās starpskolu sacensībās stafetē un uzvarēja. Komandā no septiņiem bērniem seši bija no sporta klases. Bērniem uzlabojas stāja, pazūd apaļā mugura un liekais svars.

"Projekts ir noderīgs arī tiem bērniem, kuri jau līdz šim aktīvi sportojuši. Jo nodarbošanās ar kādu konkrētu sporta veidu tomēr var nozīmēt to, ka bērns attīstās vienpusēji. Savukārt projekta sporta stundu programma paredz daudzpusīgu attīstību," ir pārliecināta Kārļa mamma.

"Visiem bērniem būtu jāsporto vairāk," piebilst V. Mezītis. "Lai pārspētu dator­atkarību, bērni jāaizrauj ar sportu, nav cita ceļa."

Laukā sporto arī ziemā

Jāpiebilst, ka Gulbenes novads ir viena no tām pašvaldībām, kam pietika drosmes iesaistīties projektā, neraugoties uz to, ka pilsētā nav sava peldbaseina. Bērni brauc peldēt uz Balviem, ceļā vienā virzienā pavadot 45 minūtes. Taču skolēniem ļoti patīk peldēt, tāpēc par ilgo braukšanu neviens nesūdzas. Skolas vadībai gan nācās būt gana izdomas bagātai, veidojot tādu stundu sarakstu, lai trešklasniekiem būtu iespējams īstenot visas projektā iekļautās aktivitātes. Sporta klasei ir iespēja stundās nedalīt sporta zāli ar citu klasi, jo skolai ir pat divas sporta zāles. Rudenī vismaz viena nodarbība nedēļā Gulbenes sportotājiem notika ārā. "Ir veselīgi sportot svaigā gaisā, turklāt ārā bērni mani labāk sadzird," teic skolotājs. Tā kā skola iegādājusies Eiropas Savienības finansētas slēpes, ziemā bērni sporta stundās regulāri slēpos.

Jautāju Olitai, kas mainījies vecāku dzīvē pēc bērnu iesaistes LOK projektā. "Vecākiem jārēķinās ar to, ka kādam būs jābrauc līdzi klasei, kad tā brauks piedalīties projektā iesaistīto klašu savstarpējās sacensībās. Taču dēla klases vecāki to dara labprāt. Esam pat pasūtījuši visiem vecākiem vienādus krekliņus. Tā būs mūsu līdzjutēju forma. Arī vecāki ir tikai ieguvēji no dalības projektā. Tas, ka bērnu dzīvē ir kas jauns un interesants, liek arī vecākiem pievērst lielāku uzmanību saviem bērniem," stāsta Olita.

Vai gulbeniešu vidū nav izcēlušies kādi ķīviņi par to, kurš bērns pelnījis būt sporta klasē un kurš ne? "Bija tā, ka daži domāja – viņa bērns pelnījis būt sporta klasē – un bija sašutuši, ka palika aiz strīpas. Taču es domāju, ka atlase bija ļoti godīga," teic Kārļa mamma. Skolas direktore stāsta: nozīmīgākais kritērijs, atlasot bērnus sporta klasei, bijušas sekmes. Kuri bērni mācījās vislabāk, tie tika sporta klasē. Skolas vadība gan arī raudzījās, lai klasē būtu aptuveni vienāds skaits zēnu un meiteņu. Neesot bijis nozīmes tam, vai skolēns jau līdz šim aktīvi sportojis. Olita ir pārliecināta  – kaut arī projektā iesaistīta tikai viena klase, ieguvēji ir visi gulbenieši. Pateicoties projektam, novadā augusi interese par sportu. "Citiem arī parādās azarts iesaistīties kādās sporta aktivitātēs," piebilst Olita.

Skolas direktore uzsver arī pašvaldības lielo ieguldījumu: tā atbalstījusi sporta formu iegādi projekta dalībniekiem, kā arī sedz ceļa izdevumus.

Drīzumā Gulbenē notiks projektā iesaistīto Vid­zemes klašu sacensības tautas bumbā. Tās vidusskolai palīdzēs noorganizēt vietējā sporta skola.

UZZIŅA

LOK projektā "Sporto visa klase" šajā mācību gadā iesaistījušās 43 3. klases un sešas 4. klases no visas Latvijas un gandrīz 1200 bērnu. Projektā iesaistītajām klasēm papildus divām obligātajām sporta stundām ir trīs fakultatīvās stundas nedēļā. Viena papildu nodarbība ir peldēšanā, otrā bērni spēlē sporta spēles un darbojas svaigā gaisā, savukārt trešā nodarbība veltīta vispārējai fiziskajai sagatavotībai un vingrošanai. LOK projektu uzsākusi, lai pievērstu uzmanību tam, ka skolās nepieciešams vairāk sporta stundu.

Materiālu sagatavoja:

Ilze Kuzmina, "Latvijas Avīze"