Drošības policijas (DP) amatpersonu un Latvijas Olimpiskās komandas delegācijas tikšanās laikā DP pārstāvji informēja delegācijas vadību un sportistus par drošības aspektiem, kam jāpievērš uzmanību Soču Ziemas Olimpisko spēļu laikā. Tikšanās gaitā DP amatpersonas sniedza drošības rekomendācijas un novēlēja Latvijas komandai veiksmīgu un drošu dalību Soču Ziemas Olimpisko spēļu laikā.

DP jau iepriekš informēja, ka, lai gan Krievijas Federācija plāno ļoti plašus drošības pasākumus Soču Ziemas Olimpisko spēļu laikā, Ziemeļkaukāzā (Z-Kaukāzs) bāzētie teroristi ir vairākkārtīgi izteikuši draudus vērsties pret šī pasākuma norisi. Šie draudi kontekstā ar ilgstošo konfliktu Z-Kaukāzā un nesenajiem terora aktiem Volgogradā norāda uz iespējamiem terorisma riskiem arī Soču Olimpisko spēļu laikā.

Ņemot vērā šos riskus, DP aicina visus Latvijas līdzjutējus, kuri dosies uz Sočiem, kā arī brīvprātīgos palīgus no Latvijas rūpīgi ievērot pasākumu organizatoru izvirzītās prasības drošības jomā, bet gadījumā, ja tiek konstatēti kādi drošības režīma pārkāpumi vai aizdomīgas darbības, nekavējoties par to informēt Krievijas Federācijas tiesību aizsardzības iestādes un/vai par drošību atbildīgos pasākuma organizatorus. Terorisma tendenču analīze liecina, ka teroristi par uzbrukuma mērķiem regulāri izvēlas sabiedriskā transporta infrastruktūras objektus vai cilvēku masveida pulcēšanās vietas (piemēram, iepirkšanās centrus, izklaides pasākumu norises vietas u.c.). Tāpēc, uzturoties šajos objektos Olimpisko spēļu laikā, ir ieteicams saglabāt modrību un informēt Krievijas tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekus vai šo objektu apsargus par aizdomīgām aktivitātēm vai atstātiem priekšmetiem (piemēram, somām, saiņiem utt.).

DP, veicot terorisma draudu monitoringu, pārbauda un analizē dažāda veida informāciju par iespējamiem riskiem un uztur kontaktus ar ārvalstu partneru dienestiem, taču DP nebūs tieši iesaistīta Latvijas sportistu un līdzjutēju drošības pasākumu Sočos nodrošināšanā, jo Olimpisko spēļu dalībnieku un skatītāju drošība ir pasākumu organizatoru (šajā gadījumā Krievijas Federācijas varas iestāžu) kompetence.

DP arī atgādina, ka terorisma riski pastāv ne tikai saistībā ar Soču Ziemas Olimpiskajām spēlēm. Vairākos pasaules reģionos šobrīd darbojas dažādi teroristu grupējumi, kas uzskata Eiropas valstu pilsoņus par vienu no prioritārajiem uzbrukuma mērķiem. Šī iemesla dēļ DP aicina Latvijas iedzīvotājus, ceļojot uz reģioniem, kur pēdējā laikā ir notikuši terorisma incidenti, iepriekš rūpīgi iepazīties ar drošības situāciju attiecīgajā ceļojuma galamērķī.