Dokumentu iesniegšanas kārtība

00:50 22-07-2024


5. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Klases, kuras plāno dalību projektā, līdz 2024.gada 21.jūnijam (arī vēlāk) aizpilda provizorisku elektronisku pieteikumu https://forms.gle/aXigt13V5dyrSeqK6 ,  kas netiek uzskatīts par saistošu, bet tiek izmantots kopējo dalībnieku noteikšanai un tālākai projekta plānošanai. 

5.2. Projekta pieteikumu, kas saskaņots ar Pašvaldību, iesniedz Izglītības iestādes vadītājs, apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikums PDF formātā jāiesniedz elektroniski līdz 2024.gada 13.septembra plkst.17.00, nosūtot to uz e-pastu [email protected], oriģinālu saglabājot Izglītības iestādes lietvedībā un nodrošinot iespēju to pēc nepieciešamības uzrādīt LOK pārstāvim.

5.3. Projektam pieteikties var 2024./2025.mācību gada 2. un 3.klases, kā arī atkārtoti pieteikums jāiesniedz projektā līdz šim esošajām 3., 4., 5. un 6.klasēm.

5.4. Iesniedzamie dokumenti:

5.2.1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1)

5.2.2. Skolēnu saraksts (pielikums Nr.2)


Jautājumiem - Lilita Mitrofanova, Projektu vadītāja +371 28622447, [email protected]